خدمات ساخت

خدمات ساخت

خدمات ساخت

از اردیبهشت  ماه سال 1390 نگهداری و تعمیرات لکومتیوهای ایران سفیر به شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا واگذار شد. در ابتدای پروژه فقط استفاده از قطعات یدکی و مواد مصرفی اصلی پیشنهاد شده توسط سازنده در کلیه سطوح در دستور کار قرار گرفت. لیکن زمانهای تحویل بسیار طولانی و غیر قابل اعتماد و ارزبری بالای این قطعات، مدیریت این شرکت را برآن داشت تا به موضوع داخلی سازی و خودکفایی اهتمام بیشتری بورزد.

از ابتدای سال 1393 کار داخلی سازی قطعات لکومتیو با رعایت چند نکته آغاز شد:

-رعایت کلیه الزامات فنی و مهندسی و استانداردهای قطعات با استفاده از مدارک زیمنس و سازندگان اصلی این قطعات با نظارت کامل واحد مهندسی شرکت

-تکمیل نقایص اطلاعاتی مدارک موجود با استفاده از تکنیکهای مهندسی معکوس و دانش مهندسی عمومی و ریلی

-واگذاری ساخت به سازندگان توانمند و با کیفیت نظارت و ارزیابی شده توسط عوامل مهندسی و کیفی شرکت

-انجام فرآیندهای چند مرحله ای سخت گیرانه ارزیابی کیفی بر روی نمونه های اولیه و تولیدات بعدی توسط واحدهای کیفی، مهندسی و اجرایی

در فاز اول، قطعات با اهمیت پایین که هیچ ریسکی برای ایمنی و سرویس و خدمات لکومتیو ایجاد نمی کردند در دستور کارساخت داخل قرار گرفتند.حتی برخی از قطعات بهبود طرح داشتند و بعضی قطعات ابتکاری علاوه بر طرح لکوموتیو ساخته شد که باعث بهبود عملکرد و افزایش عمر سایر قطعات می شد. البته طراحی و ساخت ابزارهای تعمیراتی نیز از نظر دور نماند.

در فاز بعد که از ابتدای سال 1395 آغاز گردید. قطعات جانبی موتور و پاور پک آن نیز در دستور کار قرار گرفت.