کارگاه اورهال موتورهای MAN،PERKINS

کارگاه اورهال موتورهای MAN،PERKINS

در این کارگاه موتورهای ترکشن و APU مربوط به ریل باسهای ارم اوورهال می گردد.

عملیات تعمیر و اورهال موتورها به شرح ذیل است:

 1. بازرسی و عیب یابی اولیه موتور
 2. شستشو و نظافت سطوح بیرونی موتور
 3. دمونتاژ موتور دیزل و ژنراتور از روی استند (خاص APU )
 4. دکوپل ژنراتور از موتور(خاص APU )
 5. نصب موتور بر روی استند
 6. دمونتاز و عیب یابی موتور
 7. شستشوی قطعات
 8. بازرسی چشمی قطعات توسط واحد کیفیت
 9. ثبت داده های مربوط به موتور و قطعات زیرمجموعه در پایگاه اماری کارگاه
 10. انجام تستهای NDT و اندازه گیری قطعات توسط واحد کنترل کیفیت
 11. بازسازی زیرمجموعه های موتور
 12. مونتاژ موتور قطعات و زیرمجموعه های موتور
 13. کوپل موتور و ژنراتور(خاصب APU )
 14. مونتاز GENSET بر روی استند خاص( APU )
 15. روشن کردن موتور و انجام تست گرم

پرسنل این کارگاه اموزشهای مربوط به اوورهال موتور ها را درمرکز آموزش MAN و PERKINs  گذرانده و کلیه عملیاتها مطابق با آخرین ورژن دستورالعلمل های سازنده انجام می پذیرد.