کارگاه اورهال موتورهای MTU 4000

کارگاه اورهال موتورهای MTU 4000

کارگاه اورهال موتورهای MTU 4000

در این کارگاه موتورهای MTU4000 R43 L متعلق به لکوموتیو های زیمنس اوورهال می گردند.موتورهای پیاده  شده از روی لکوموتیو پس از بررسی و عیب یابی اولیه نظافت شده و جهت انجام تعمیرات بر روی استند مخصوص تعمیرات موتور نصب می گردند .

عملیات اورهال موتورها بدین شرح است :

1-            دمونتاژ بخشهای  TOP END

2-            دمونتاژ ،hydraulic damper; Equipment carrier; flywheel housing-flywheel; housing and oil sump

3-            دمونتاژ ، میل لنگ و میل سوپاپ

4-            دمونتاژ یاتاقانهای میل سوپاپ و  یاتاقانهای ثابت میل لنگ

5-            شستشوی قطعات در کارگاه شستشو

6-            اندازه گیری و بررسی قطعات در بخش مترولوژی

7-            بازسازی بلوکه موتور ،میل لنگ و شاتونها (در صورت نیاز)

8-            بازسازی توربوشارژرها،سرسیلندرها ، پمپهای آب و اینترکولر،پمپ HP در کارگاههای زیرمجموعه واحد کارگاهها

9-            مونتاژ موتور و تجهیزات زیرمجموعه

10-          رنگ امیزی موتور در painting room

11-          انجام routine Test موتور بر روی تست بنچ